Årsmøte / parkmøte 2020

Opprettet 07.06.2020 08:23 av Kjell Mongstad. Sist oppdatert 07.06.2020 15:35

Fordi parken er midt i samansmeltingsprosessen med prosjekt UNESCO Global GEOpark, skal eit ekstraordinært årsmøte haldast i haust.
På dette møtet skal både vedtektene og alle planane reviderast. Av denne grunn vart ikkje planane handsama på det ordinære årsmøtet.
Nytt styre skal også veljast der. Alle styremedlemene står såleis på val til hausten.
Førebuinga til dette det ekstraordinære årsmøtet vert gjort i samarbeid med HAFS regionråd, og både Trude J. Søilen og Franziska Ruettiman er aktiv med i dette førebuingsarbeidet. Vi ser fram til at denne samansmeltinga vert eit faktum.

Relaterte filer
Arsmelding Sognefjorden kystpark for ar 2019. 325 KB
Protokoll digitalt parkmote SKP 2020 for ar 2019 07052020 med underskrifter.docx 1.7 MB
Rekneskap 2019 SKP 114 KB
Vedteke budsjett 2020 SKP 23 KB