Velkomen til digitalt årsmøte torsdag den 7. mai 2020

Opprettet 04.03.2020 08:44 . Sist oppdatert 26.04.2020 10:50

Hei alle gode parkvener!
Parkmøte i Holmedal vart utsett grunna Korona-restiksjonane

På dette digitale årsmøtet vert alle ordinære årsmøtesaker gjennomført. På dette møtet vert de også informert om status på alle pågåande prosjekt og om kor langt vi er komne i prosessen med samansmeltinga av Sognefjorden kystpark og prosjekt UNESCO Global Geopark.

Tidsplan for dagen og alle dokument som skal handsamast, finn de som vedlegg til artikkelen.

Relaterte filer
Arsmelding Sognefjorden kystpark for ar 2019. 325 KB
Innkalling til digitalt parkmote SKP 2020 for ar 2019 ny dato 52 KB
Revidert rekneskap ar 2019 med underskrifter 458 KB